FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Quy định

Có. FXTM là tên thương hiệu đã được đăng ký của Exinity Limited, hoạt động theo quy định của Ủy ban dịch vụ tài chính Mauritius với giấy phép số C113012295.

Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang Nhà môi giới được cấp phép.

Giao dịch với nhà môi giới được cấp phép đảm bảo:

- Minh bạch.

- An toàn.

- Trách nhiệm giải trình.

- Chúng tôi chỉ làm việc với các tổ chức tài chính và nhà cung cấp thanh khoản uy tín.

- Biện pháp phòng chống rửa tiền nghiêm ngặt.

Forextime Ltd, Forextime UK Ltd và Exinity Limited là ba thực thể của thương hiệu FXTM. Tất cả thực thể đều được cấp phép và quy định tại nhiều khu vực pháp lý trên thế giới và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tương ứng.

Thương hiệu FXTM ra mắt vào năm 2011.

Exinity Limited có được Giấy phép IFSC vào tháng 9 năm 2014.

FXTM không cung cấp dịch vụ của mình cho cư dân của: Hoa Kỳ, Mauritius, Nhật Bản, Canada, Haiti, Suriname, Brazil, Cộng hòa Dân chủ Hàn Quốc, Puerto Rico, New Zealand, Khu vực bị chiếm đóng của Síp và Hồng Kông.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).