Thỏa thuận Mở Tài khoản

Vui lòng tải về và đọc kỹ danh sách các tài liệu sau đây và đảm bảo rằng bạn hiểu được ý nghĩa của từng tài liệu.

Client AgreementTải về
Complaints Management PolicyTải về
NASDAQ Global Subscriber AgreementTải về
Market Display Services - Exhibit B (NYSE Agreement)Tải về
Agreement for Market Data Display ServicesTải về
Terms of Business - Advantage MT4 AccountTải về
Terms of Business - Advantage Plus MT4 AccountTải về
Terms of Business - Advantage Plus MT5 AccountTải về
Terms of Business - Advantage MT5 AccountTải về
Terms of Business - FXTM Invest/Strategy ManagerTải về
Terms of Business - FXTM Invest/InvestorTải về
Information on Anti- Money LaunderingTải về

Xin Lưu ý:
Xin lưu ý rằng nếu và khi bạn quyết định chấm dứt mối quan hệ công việc với ForexTime (FXTM), chúng tôi vẫn phải lưu Dữ liệu Cá nhân của bạn thêm năm năm nữa.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).